AKTUELT

2021-08-02 06:55:19

VIGTIGT – BEMÆRK VENLIGST : 

Jævnfør Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for speciallægepraksis, skal du fortsat anvende mundbind/visir ved dit besøg hos os.

Forud for dit besøg i klinikken skal du, ved visse undersøgelser og operationer, kunne fremvise en negativ Corona-test (PCR), såfremt du ikke er færdigvaccineret.

Testen tages 3 dage før dit besøg i klinikken, således at vi kan nå at få svar. Du kan bestille tid til testen på www.coronaprover.dk eller på tlf. 7020 4233.

Grundet den nuværende situationen med CORONA VIRUS - COVID 19 og deraf følgende ekstraordinære, specielle retningslinjer for speciallægepraksis fra myndighedernes side,  kan ventetiden hos os være længere end normalt.

Du må kun henvende dig på klinikken, hvis du allerede har en aftale og du skal møde alene til den aftalte tid. Pårørende bedes vente andet steds.

Vi håber, i denne specielle situation,  på din forståelse for, at vi prioriterer de patienter, som har akut behov for undersøgelse/behandling, jævnfør sundhedsmyndighedernes anvisninger.

 

Patientsikkerhed

Sikkerhed for at et patientforløb forløber sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende er, at klinikken praktiserer anvendelige metoder til at sikre det.

Vi har jævnlige – lovbefalede - besøg af embedslægen (Sundhedsstyrelsen), Arbejdstilsynet og overholder gældende regler for kontroller af maskiner, instrumenter, sterilisationsprocecesser, samt de gældende anbefalinger til alt maskinel inklusive mikrobiologiske kontroller. Vi overholder naturligvis gældende regler for håndtering og sikkerhed for patientdata og kommunikation.

Sikkerhed drejer sig også om patienternes behandlingsresultat.
Utilsigtede hændelser (skal) indrapporteres til myndighederne, og evt. til Patientforsikringen.
Klinikken indberetter til de relevante kliniske databaser, der overvåger bl.a. behandlingsresultater.

Du kan læse om patientsikkerhed og patientklage hos Patientombuddet på hjemmesiden www.patientombuddet.dk og hos Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk.