Faglige retningslinjer

Klinikken arbejder efter de gældende faglige retningslinier.
Det er svært for patienter at overskue hvad det så er.

Dels udgiver Sundhedsstyrelsen faglige retningslinier som skal følges, dels udgives der af authoritative nationale institutioner, som for eksempel Dansk Kirurgisk Selskab, rapporter med velbegrundede anbefalinger.

Derudover er der internationale anbefalinger fra videnskabelige selskaber, videnskabelige møder og der vedtagne praksis I hospitalsvæsnet, I praktiserende speciallægers kreds mfl.

Endelig er en del erfaring meget vigtig, ligesom løbende faglig almindelig opdatering er en forudsætning for at udføre en optimal lægelig undersøgelse og behandling.

Til støtte – og til tider til besvær – har vi en overenskomst med Sygesikringen som vi skal overholde. Her sættes bl.a. en del grænser for aktiviteterne, både hvad der må udføres og hvor meget der må udføres.