Henvisning

5Alle patienter kan modtages på klinikken:

Det betyder ikke noget om man er bosiddende i Region Sjælland eller ej. Patienter fra hele landet kan behandles uanset sygesikringsgruppe (se nedenfor). Den offentlige Sygesikrings betaling er ikke afhængig af bopælsregion, undtagen ved sterilisation af mænd og ultralydskanning af maven, der kun kan foretages gratis af patienter bosiddende i Region Sjælland.

Sygesikringsgruppe 1

Alle patienter modtages efter henvisning fra den praktiserende læge. Diagnostik og behandling er gratis for patienten, idet klinikken afregner direkte med Sygesikringen.

Sygesikringsgruppe 2

Der kræves ingen henvisning fra den praktiserende læge. Klinikken afregner med Sygesikringen. Patienten skal dog selv afholde et særskilt honorar. Det kan dog ofte refunderes via private forsikringsordninger, Sygeforsikringen Danmark m. fl.

Privatpatienter og sundhedsforsikrede

Patienter med lidelser der skal undersøges eller behandles uden direkte henvisning fra den praktiserende læge, kan behandles og betaling foretages af patienten selv eller via sundhedsforsikring.