Kvalitet og akkreditering

Kvalitet i klinikken er et bredt begreb.
Vi er nu som én af de første speciallægeklinikker blevet fuldt akkrediteret.

I samarbejde med Foreningen af Speciallæger (FAS) og Institut for Kvalitet i Sundhedsvæsnet (IKAS), der også arbejder med kvalitet på sygehusene, har vi deltaget i et pilotprojekt hvor Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) efter efterprøvet i speciallægeklinikker og er nået i mål med fuld akkreditering. Kvalitetsvurderingen blev ved en færdig evaluering af stort set alle faglige og administrative områder i klinikken godkendt.

Vi mener, at dette kvalitetsstempel (akkreditering) er vigtigt for både patienterne, klinikken selv og alle ansatte.
Du kan læse mere herom på IKAS’s hjemmeside på www.ikas.dk. Kvalitetsdokumentet ses HER.

Se Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport om klinikken HER

Desuden har Sundhedsstyrelsens embedslæger gennemgået klinikken kritisk med patientsikkerhed for øje ved den obligatoriske gennemgang og ikke fundet anledning til, at der sættes en finger på fagligheden og patientsikkerheden, dvs. godkendt uden anmærkninger. Hvis Sundhedsstyrelsen og IKAS uddelte  en “Smiley” skulle den smile over hele hovedet.                         Det gør vi i alle tilfælde i klinikken.

ddkm_akk_150 1.0