Patientsikkerhed

Sikkerhed for at et patientforløb forløber sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende er, at klinikken praktiserer anvendelige metoder til at sikre det.

Vi har jævnlige – lovbefalede – besøg af embedslægen (Sundhedsstyrelsen), Arbejdstilsynet og overholder gældende regler for kontroller af maskiner, instrumenter, sterilisationsprocecesser, samt de gældende anbefalinger til alt maskinel inklusive mikrobiologiske kontroller. Vi overholder naturligvis gældende regler for håndtering og sikkerhed for patientdata og kommunikation.

Sikkerhed drejer sig også om patienternes behandlingsresultat.
Utilsigtede hændelser (skal) indrapporteres til myndighederne, og evt. til Patientforsikringen.
Klinikken indberetter til de relevante kliniske databaser, der overvåger bl.a. behandlingsresultater.

Du kan læse om patientsikkerhed og patientklage hos Patientombuddet på hjemmesiden www.patientombuddet.dk og hos Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk.